درباره ما

درباره بوکخند

آیا می دانید بچه‌هایی که در سال‌های قبل از مدرسه با کتاب پیوندی عمیق دارند، در دوران تحصیل‌شان موفق‌تر می‌شوند و در بزرگسالی هم کاغذ و کتاب را از خود جدا نمی‌کنند. اما بار آوردن یک کودک کتابخوان، چندان هم ساده نیست.
هدف ما در این سایت کتاب خوان کردن کودکانتان است .... البته از طریق درست و با کتاب درست .....
ما بهترین کتاب کودکان را به شما معرفی می کنیم